Vabilo: Odprti dostop do znanstvenih publikacij in raziskovalnih podatkov

1. junij 2018, 12.30 v P01 (matematika) na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana

datum: 31.05.2018

kategorija: novice

Slika_knjiga z vrati

12.30 - 12.35 Uvodni nagovor: prof. dr. Denis Arčon, prodekan za znanstveno - raziskovalno področje

12.35 - 12.55 Odprti dostop do znanstvenih publikacij: dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani

 1. Kaj pomeni odprti dostop?
 2. Nacionalna strategija in akcijski načrt izvedbe odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020
 3. Na kakšen način lahko zagotovimo odprtost rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela?
 4. Kakšni so stroški odprtega dostopa?
 5. Avtorskopravni vidiki odprtega dostopa
 6. Predstavitev portala Sherpa (http://www.sherpa.ac.uk)
 7. Kaj pomenita izraza preprint in postprint na tem portalu?
 8. Kaj moram storiti po objavi v reviji oz. kaj moram vedeti o posameznih vrstah revij?
 9. Repozitorij UL
 10. Povezava odprto dostopnih podatkov in člankov
 11. Vprašanja udeležencev

12.55 - 13.15 Odprti dostop do raziskovalnih podatkov: mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov

 1. Zakaj objaviti svoje raziskovalne podatke?
 2. Kakšne so neposredne in kakšne dolgoročne koristi?
 3. Kakšni so stroški odprte objave raziskovalnih podatkov?
 4. Kako si izberemo ustrezni repozitorij in kateri so primerni za nas?
 5. Ali se objavljene raziskovalne podatke lahko citira v drugih publikacijah in ali se citati štejejo v WoS, COBISS?
 6. Kako objava raziskovalnih podatkov vpliva na vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela?
 7. Kakšni so pogoji, da se objava podatkov v repozitoriju vpiše v COBISS?
 8. Na kakšen način upravljavci repozitorijev skrbijo za kvaliteto naloženih vsebin?
 9. Kdo in pod kakšnimi pogoji lahko objavljene podatke ponovno uporabi?
 10. Kakšne avtorsko - pravne licence se pri tem uporabljajo?
 11. "Data management plan"
 12. Vprašanja udeležencev

Po predstavitvi vabljeni k druženju, izmenjavi izkušenj in mreženju.

Vabilo