Financiranje tehnološko-razvojnih projektov

Ali izdelujete tehnološko zahtevnejše izdelke? Želite povečati dodano vrednost vaših izdelkov? Načrtujete razvoj ali uvedbo novega ali bistveno spremenjenega produkta ali poslovnega procesa? Želite povečati svojo konkurečnost? Ali je znanje vaš največji kapital?

datum: 30.05.2018

kategorija: novice

Slika_sajenje denarja

Program vam omogoča:

Kdo lahko pridobi kredit?

Gospodarske družbe vseh velikosti s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, za katere velja:

Kaj lahko financirate?

RAZISKOVALNO - RAZVOJNE PROJEKTE:

NALOŽBENE PROJEKTE - naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva: 

Rok za oddajo vloge je 31. oktober 2020.

Rok za črpanje kredita je 31. december 2025.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani SID banke.