Evropsko inovacijsko partnerstvo za akcije proti rakavim obolenjem (IPAAC)

NIJZ v projektu, ki naslavlja razvoj inovativnih pristopov za obvladovanje raka.

datum: 30.05.2018

kategorija: novice

Slika_rak

Inovacijsko partnerstvo za akcije proti raku (IPAAC) je projekt v okviru Obzorja 2020 - tretjega programa za zdravje, ki ga koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. V pobudi sodeluje 40 partnerjev iz 24 držav Evropske skupnosti.

Cilj inovacijskega partnerstva je razviti inovativne pristope za obvladovanje raka na evropski ravni. Partnerstvo sestoji iz akterjev, ki delujejo na področju preventive, uporabe genomikov in sredstev za nadzorovanje raka, registrov o pacientih, izboljšav in izzivov na področju nege rakavih pacientov, mapiranja inovativnih oblik zdravljenja in integriranega sistema za obvladovanje raka.

V okviru projekta bo pripravljena nova analiza nacionalnih načrtov za obvladovanje raka. Iniciativa bo pripravila akcijski načrt za izvajanje in obvladovanje raka v podporo izvajanju ukrepov držav članic na področju rakavih obolenj. Pri tem se pričakuje večja izmenjava dobrih praks in izvajanje različnih programov za zmanjševanje rakavih obolenj.

Podrobnejše informacije o projektu najdete tukaj.