V letu 2019 večji evropski proračun!

Evropski proračun za leto 2019 znaša 166 milijard EU, kar predstavlja 3 % povečanje.

datum: 25.05.2018

kategorija: novice

Slika_zastava

Evropska komisija je objavila osnutek novega evropskega proračuna za leto 2019, ki obsega 166 milijard EU, kar znaša 3 % povečanje predhodnega proračuna iz leta 2018. Proračun upošteva tudi izstop Velike Britanije marca prihodnje leto.

Večina sredstev programov Evropske skupnosti se bo tako povečala: Horizon2020 se povečuje za 8,4 % in sicer na 12,5 milijard EUR, Erasmus+ za 10,4 % ali na 2,6 milijardi EUR, evropski kohezijski programi se povečujejo 57 milijard EUR oz. za 2,8 %, povečali pa se bodo tudi programi evropske kmetijske politike na 60 miljard EUR ali 1,2 %. 

Predvideva se vzpostavitev nekaterih novih programov, kot so npr. industrijski razvojni program na področju skupne evropske obrambe in evropski solidarnostni sklad za mlade prostovoljce.

Vir informacije