Ne zamudite - Industrijski forum IRT

4. in 5. junij 2018, Hotel Slovenija Portorož

datum: 22.05.2018

kategorija: novice

Slika_konferenčna dvorana

Dogodek je namenjen predstavitvi dosežkov in novosti iz industrije, inovacij in inovativnih rešitev iz industrije in za industrijo, primerov prenosa znanja in izkušenj iz industrije v industrijo, uporabe novih zamisli, zasnov, metod, tehnologij in orodij v industrijskem okolju, resničnega stanja v industriji ter njenih zahtev in potreb, uspešnih aplikativnih projektov raziskovalnih organizacij, inštitutov in univerz, izvedenih v industrijskem okolju, ter primerov prenosa uporabnega znanja iz znanstveno-raziskovalnega okolja v industrijo.

Vizija: postati prepoznaven (mednarodni) strokovni konferenčni dogodek na področju inovacij, razvoja in tehnologij v kosovni proizvodnji v Sloveniji in sosednjih pokrajinah.

Poslanstvo: v proizvodnem, razvojno-raziskovalnem in izobraževalnem okolju vzpodbujati inovativnost, razvojno usmerjenost in tehnološko odličnost, kot pomembne dejavnike uspešnosti in boljše kakovosti življenja.

Cilji: seznaniti strokovno javnost z novostmi, inovacijami, rezultati raziskav in razvoja, sodobnimi tehnologijami in njihovo uporabo ter domačimi in tujimi izkušnjami, s katerimi lahko izboljšamo poslovanje in povečamo konkurenčno prednost slovenskih proizvodnih podjetij. Spodbujati učinkovito izmenjavo mnenje ter izkušenj med proizvodnimi in razvojnimi podjetji ter institucijami znanja, kot pogoj za vzpostavitev in krepitev uspešnega povezovanja ter sodelovanja. Krepiti zavest o pomenu inovativnosti, razvojne usmerjenosti in tehnološke odličnosti za poslovno uspešnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Spodbujati prepoznavnost potrebe po načrtnem in neprestanem pridobivanju podatkov in izkušenj o resničnem stanju industrije za povečanje kakovosti ponudnikov rešitev in kompetentnosti ponudnikov znanja.

Podrobnejše informacije o dogodku.

Prijavite se lahko tukaj.