Poročilo o delu EMA 2017

Objavljeno je poročilo o delu Evropske agencije za medicine (EMA) v letu 2017.

datum: 10.05.2018

kategorija: novice

Slika_report

V poročilu o delu Evropske agencije za medicino (EMA) za leto 2017 so objavljeni glavni dosežki agencije na področjih promocije javnega zdravja in zdravja živali v Evropski skupnosti. Tak dosežek je npr. vzpostavitev mreže 23 inovacijskih pisarn na področju medicine EU-IN, ki je pomembna za spremljanje novih področij inovativnosti, pričakovanih učinkov nove regulative in standardov ter praks v farmacevtskem sektorju (kot npr. na področjih nanomedicine in novih proizvodnih strategij ter prodornih in tveganih medicinskih pripomočkov). 

Kot nadaljnji dosežek agencije poročilo uvršča tudi vzpostavitev EudraVigilance sistema za podporo varni in učinkoviti rabi zdravil ter PRIME shemo za pospešitev razvoja zdravil, ki nedvomno izboljšujejo zdravljenja ter ukrepe za ublažitev vplivov Brexita na industrijo.

Vir informacije