JR za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP2

Prvi rok za prijavo že 31. maj 2018.

datum: 30.04.2018

kategorija: novice

Slika_kovanci

Predmet JR: dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji povezanimi z:

Namen JR: spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.

Cilj JR: spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih.

Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih je 9.911.226,59 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih območjih je sledeča:

Upravičena območja na tem razpisu so:

1. problemska območja z visoko brezposelnostjo:

2. obmejna problemska območja, ki niso navedena v prejšnjem odstavku te točke JR:

Vlagatelju je lahko po JR odobreno največ 1.000.000,00 EUR posojil/a oz. vlagatelju, ustanovljenem po 1. 1. 2015 500.000,00 EUR in pred 1. 1. 2015 1.000.000,00 EUR.

Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) ne sme biti nižja od 35.000,00 EUR. Najnižji znesek kredita mora biti nad 25.000,00 EUR, najvišji pa ne preko 1.000.000,00 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).

Posojilni pogoji:

Roki za oddajo prijav: 31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018 in 31. 10. 2018.

Podrobnejše informacije o javnem razpisu najdete v Uradnem listu št. 29 z dne 26. 4. 2018 na straneh 996 - 1005.