JR za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva

Rok prijave: 18. junij 2018 do 12. ure

datum: 07.05.2018

kategorija: novice

Slika_prostovoljstvo

Predmet JR: sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo Sklop A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah in Sklop B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

Namen JR: subvencioniranje predvidoma 100 trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. 

Cilj JR: projekti, ki bodo v okviru JR sofinancirani, bodo morali prispevati k doseganju naslednjih ciljev JR: 

Ciljna skupina JR: ciljna skupina se razlikuje glede na sklop in sicer za Sklop A: nevladne organizacije v vseh fazah razvoja in za Sklop B: prostovoljske organizacije v vseh fazah razvoja.

Pogoji za kandidiranje na JR: ja JR lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu s projektnimi partnerji, pri čemer lahko projektno partnerstvo sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet projektnih partnerjev). V kolikor se na javni razpis prijavi projektno partnerstvo, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec projekta.

Razpoložljiva višina sredstev: v letu 2018 za Sklop A 1.600.000,00 EUR in za Sklop B 400.000,00 EUR. Ministrstvo bo posamezni projekt, ne glede na sklop JR, sofinanciralo v višini največ 120.000,00 EUR oz. na posamezni pravni subjekt (tj. za prijavitelja ali za posameznega partnerja) največ 40.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: predložene osebno ali po pošti morajo prispeti na naslov ministrstva do vključno 18. 6. 2018 do 12. ure.

Podrobnejše informacije o razpisu