T. i. Center znanosti umeščen v vladni načrt razvojnih programov 2018-2021

Priprave na projekt so že v teku, Center znanosti pa naj bi zaživel do konca leta 2022.

datum: 13.04.2018

kategorija: novice

Slika_klimatska žarnica

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport načrtujejo izgradnjo in vzpostavitev t.i. Centra znanosti. Namen izgradnje takšnega demonstracijskega objekta je promocija in popularizacija znanosti, raziskovanja, tehnologij, inovacij in (vseživljenjskega) učenja skozi eksperimente ter prikaze dosežkov znanosti, gospodarstva in kulture. Vlada je ta teden projekt umestila v veljavni načrt razvojnih programov 2018 - 2021.

Stavba Centra znanosti bo po načrtih takšna, da bo predstavljala tehnično - tehnološko demonstracijo. V njej bodo vgrajene najboljše tehnološke rešitve na različnih področjih, nekatere od njih bodo tudi demonstrirane, obrazložene, predstavljeni bodo njihovi vplivi. Center znanosti bo omogočal preizkus in prikaz novih tehnoloških rešitev oz. inovacij. Tu bo stičišče za izvedbo različnih programov s področja promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom. Nudil bo možnost interaktivnih eksperimentov in programov s področja kreativnih umetnosti, omgoočal pa bo tudi prikaz različnih znanstvenih, gospodarskih in drugih dognanj in dosežkov.

Center znanosti bo z različnimi programi posameznikom omogočal udejstvovanje pri projektnem sodelovanju, kot tudi, da ustvarjajo skupne rešitve, nove ideje, inovacije in produkte. Obenem bo nudil možnost prikaza novih rešitev. Tako bo vzpostavljeno podporno okolje za krepitev povezav in novih sinergij med gospodarstvom in institucijami znanja, za komercializacijo razvitih rešitev, za spodbujanje povpraševanja in za krepitev razvojnih kompetenc.

Ocenjena vrednost naložbe znaša dobrih 26 milijonov evrov. Načrtovano je, da bo dobrih 16 milijonov evrov pridobljenih iz evropskih sredstev, ostalo pa iz proračunskih sredstev ter drugih virov. Priprave na projekt so že v teku, Center znanosti pa naj bi zaživel do konca leta 2022.

Vir informacije