Sredstva Evropskega inovacijskega sveta (EIC) za pilotne projekte malih in srednjih podjetij

datum: 30.03.2018

kategorija: novice

Slika_inovacija

Evropski inovacijski svet med letoma 2018 in 2020 razpolaga z 2,7 milijardami EUR za podporo inovativnim, prodornim poslovnim idejam posameznikov in podjetij za radikalno drugačne produkte, storitve in tehnologije, ki so visoko rizične in potrebujejo dodatna sredstva za prodor na trge.

Pregled razpoložljivih instrumentov in vodič za vse zainteresirane je na razpolago tukaj.

Kratek pregled instrumentov in razvojnih faz za produkte/storitve/tehnologije dostopen v preglednici.

Vir informacije