14. razpis IMI (Innovative Medicine Initiative)

Rok za prijavo: 14. junij 2018

datum: 30.03.2018

kategorija: novice

Slika_analiza krvi

Nov, že 14., razpis IMI v vrednosti okrog 167 mio EUR je namenjen projektom javno - zasebnih konzorcijev iz različnih sektorjev, kot so biomedicina, imaging, IKT na področju medicine, diagnostika in/ali veterina. Podprti bodo projekti na področju naprednih molekularnih in imunskih tehnologij in napredne informatike ter pred- in post-terapevtskih bioloških vzorcev pacientov z redkimi boleznimi. Spodbuditi se želi identificiranje novih biomarkerjev med različnimi boleznimi. Podpročje, ki ga targira razpis je profiliranje redkih bolezni in informatika v medicini.

Prva faza razpisa je odprta do 14. junija 2018.

Podrobnejše informacije najdete tukaj.