Pričenja se drugi krog JR za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Rok za oddajo vlog za 2. odpiranje je 11. maj 2018.

datum: 22.03.2018

kategorija: novice

Slika_skupaj

Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4) zaradi pospeševanja inovacij, skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, povečanje naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Do sofinanciranja so upravičeni tisti projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani "Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4" potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev, z izjemo področja trajnostnega turizma. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do 74.200.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je 11. 5. 2018 in tretje 24. 9. 2019.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi na informativna dneva za razpis in sicer:

Povzetek razpisa