Dogodek: Raziščimo priložnosti za sodelovanje in sinergije med raziskovalnimi in inovacijskimi strategijami za pametno specializacijo (RIS3) in EIT Climate KIC v okviru Regionalne inovacijske sheme (EIT-RIS)

20. marec 2018, Kemijski inštitut

datum: 07.03.2018

kategorija: novice

Slika_climate

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) in EIT Climate - KIC vabita na dogodek, ki bo potekal 20. marca 2018 v veliki predavalnici Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana, pod naslovom "Raziščimo priložnosti za sodelovanje in sinergije med raziskovalnimi in inovacijskimi strategijami za pametno specializacijo (RIS3) in EIT Climate KIC v okviru Regionalne inovacijske sheme (EIT-RIS)".

Glavni cilj dogodka je zbrati ključne deležnike iz različnih evropskih držav in regij ter olajšati interakcije, izmenjave dobrih praks, prepoznavanja ovir, ki se pojavljajo v posameznih fazah projekta, vzpostavitve potencialnega sodelovanja in oblikovanja skupnih rešitev. Namen dogodka je tudi zagotoviti priporočila za prihodnje skupne dejavnosti, da bi dodobra izkoristili sinergije med RIS3 in EIT-RIS. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Vabilo

Prijavite se lahko tukaj.