Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

Rok za oddajo 15. marec 2018.

datum: 20.02.2018

kategorija: novice

Slika_inovacija

Namen: financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja, ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

Predmet: finančna podpora tistih aktivnosti subjektov inovativnega okolja, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam (opredeljeno v 3. točki razpisa). Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa. Faze so naslednje: 

Okvirna skupna višina sredstev: 6.600.000,00 EUR.

Rok za prijavo: 15. marec 2018.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete tukaj.