Nov predlog Evropske zakonodaje na področju ocenjevanja tehnologij v zdravstvu

datum: 05.02.2018

kategorija: novice

Slika_zakoni

Evropska komisija je 31. januarja 2018 v obravnavo predlagala novo zakonodajo na področju ocenjevanja zdravstvenih tehnologij (HTA), ki bi se po potrditvi držav članic začela izvajati v naslednjih treh letih. Nova zakonodaja predvideva okrepljeno sodelovanje na pdoročju skupnega ocenjevanja kliničnih raziskav.

Države članice EU bodo lahko uporabljale skupna orodja za ocenjevanje zdravstvenih tehnologij, metodologije in procedure za presojo tehnologij. Regulativa predvideva sodelovanje držav članic na štirih področjih:

Države članice bodo ostale pristojne za presojo nekliničnih (ekonomskih, družbenih, etičnih) vidikov zdravstvenih tehnologij ter sprejemale odločitve o cenah in povračilu stroškov. Predlog nove direktive je nadgradnja obstoječe čezmejne zdravstvene direktive (2011/24/EU).

Podrobnejše informacije