Evalvacija investicijskega projekta člana Stičišča, Nacionalnega inštituta za biologijo

Prva evalvacija projekta je uspešno za nami!

datum: 02.02.2018

kategorija: novice

Screen Shot 2018-02-02 at 12.14.06

Med 10. in 12. januarjem 2018 smo v Ljubljani gostili ekipo strokovnjakov z nalogo, da opravi evalvacijo investicijskega projekta Nacionalnega inštituta za biologijo - "Biotehnološko stičišče". To je ena od storitev SIS EGIZ, ki jo v sodelovanju z Knowledge Economy Network (KEN), ki jo ponuja svojim članom. Evalvacijsko skupino so sestavljali: prof. dr. R. A. Mashelkar (vodja), dr. Nava Sofer Swersky (namestnica vodje) in člani prof. dr. Stephen Minger, zasl. prof. dr. Stane Pejovnik in mag. Vojmir Urlep. Delo skupine je organiziral predsednik KEN mreže, prof. dr. Boris Cizelj.

Po prejemu obsežne projektne dokumentacije, je skupina pripravila predhodno poročilo in inštitutu zastavila vrsto dodatnih vprašanj, med samim obiskom pa opravila vrsto razgovorov z zaposlenimi na inštitutu - vodje in predstavniki oddelkov, vključno z Morsko postajo Piran. V programu je bil vključen tudi ogled vseh oddelkov in laboratorijev ter podrobnejša seznanitev z glavnimi dejavnostmi inštituta.

Pogovori so potekali v odprtem in konstruktivnem vzdušju, predvsem pa so bili po oceni vseh udeležencev zelo koristni. Pobudnik Stičišča in projekta Medicinska dolina, prof. dr. Stane Pejovnik, je poudaril, da predstavlja ta projekt vsebinsko in prostorsko sestavni del načrtovane Medicinske doline.

Ugodna ocena je bila predstavljena tudi na javni panelni razpravi v hotelu Mons, kjer so tako predstavniki Vlade, raziskovalne sfere, kakor tudi podjetij, ki tesno sodelujejo z inštitutom, izrazili podporo projektu. Zanimiva je bila ocena vodje skupine, prof. dr. Mashelkarja, ki je poudaril, da je tako investicijo mogoče realizirati le s pretežno javnimi sredstvi ter, da se je (poleg odnosa na naložbo, ki je ocenjena na 38 mio EUR) pri tovrstnih odločitvah potrebno vprašati tudi kolikšna bo izguba za Slovenijo, če do te investicije ne pride.

Dokončno poročilo evalvacijske skupine bo predano do sredine februarja 2018.

Ob tej priložnosti toplo pozivamo člane SIS EGIZ in SRIP Zdravje - medicina, da izkoristijo možnost za evalvacijo/validacijo svojih projektnih idej.

Podrobnejše informacije o projektu najdete v sporočilu za medije na spletni strani Nacionalnega inštituta za biologijo.