Stičišče na čelu konzorcija iz Srednje Evrope, ki se je prijavil na 3. razpis Interreg CE

25. januarja 2018 je bila oddana prijava projekta MED-INNO-LINK.

datum: 31.01.2018

kategorija: novice

Slika_inovacija

SIS EGIZ je v okviru Evropskega programa Interreg Central Europe v sofinanciranje prijavil projekt izgradnje Osrednje evropskega supergrozda v podporo internacionalizaciji SRIP-a Zdravje - medicina ter inovacijskega stičišča. SIS EGIZ je predviden kot vodilni partner, ostali partnerji pa prihajajo iz Italije (AREA Science Park), Nemčije, (ZWI Zentrum für Wissens- und Innovationstransfer, Sensorik Cluster Bayern, Regensburg), Avstrije (Joanneum Research, Gradec, Human Technology Cluster, Gradec, Franz Josef University, Human Technology, Gradec), Hrvaške (Univerza Zagreb, Medicinska fakulteta) in Madžarske (Panon Business Network Assocation, Gyor) .

Cilj projekta je povečati učinke izvajanja regionalnih strategij pametnih specializacij v osrednje evropskih regijah šestih držav srednje Evrope z okrepitvijo povezav med inovacijskimi okolji in deležniki iz podjetij, raziskovalnih organizacij, izobraževalnih institucij in javnih, nevladnih ter drugih podpornih organizacij na področju zdravja in medicine ter investitorji.

S projektom želimo spodbuditi tesnejše povezovanje akterjev v inovacijskih okoljih iz območja Osrednje Evrope ter identificirati, povezati, okrepiti in podaljšati verige vrednosti, hkrati pa spodbuditi nastanje novih in prenos obstoječih znanj in veščin, ki so potrebne, da se Osrednja Evropa sooči z globalnimi izzivi na pdodročju inovacij v zdravju in medicini. Izzivov je res veliko. Akterji v inovacijskih okoljih so slabo povezavi, si med seboj konkurirajo tako regionalno, kot tudi širše v osrednje evropski regiji, kar zavira hitrejšo rast in razvoj na globalnih trgih. To je eden izmed razlogov za slabšo prepoznavnost osrednje evropske regije oz. akterjev inovacijskega okolja na evropskih in globalnih trgih.

Poseben izziv za vse regije predstavljajo tudi staranje družbe, dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev, ki ne zagotavljajo enakih pogojev vsem prebivalcem. Potrebne sistemske spremembe so prepočasne, harmonizacija in sodelovanje v Evropski skupnosti na področju zdravja in medicine pa poteka počasneje kot na preostalih področjih.

Če bo projekt MED-INNO-LINK jeseni pridobil ustrezno podporo s strani organov odločanja v okviru programa Interreg Central Europe, bodo njegovi rezultati:

Skupna vrednost projekta je 2.603.000,00 EUR. V primeru uspešne kandidature bo SIS EGIZ:

v okviru vrednosti 603.000,00 EUR, od česar bo 85 % sredstev prispevala Evropska skupnost. Projekt bi se v primeru uspešne kandidature pričel izvajati leta 2019 in trajal do konca leta 2021.