Aktualni razpisi ARRS

V petek, 26. 1. 2018, je ARRS v Uradnem listu objavil več zanimivih razpisov.

datum: 29.01.2018

kategorija: novice

Slika_tipke

1. Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 17)

Predmet razpisa: sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2018 - 2020 (Paket 17). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna proračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.

Subjekti, ki se lahko prijavijo: JRZ, univerze in drugi javni zavodi, ki na podlagi dodejene koncesije izvajajo javno službo na pdoročju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oz. infrastrukturnih programov.

Okvirna višina sredstev: 6.000.000,00 EUR. ARRS sofinancira za posamezen nakup raziskovalne opreme največ do 80 % informativne predračunske nabavne vrednosti za raziskovalno opremo. Sofinanciranje ARRS ne more preseči osemkratnika informativne predračunske vrednosti raziskovalne opreme iz 2. točke razpisa (t. j. 400.000 EUR za naravoslovje, 160.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter 120.000 EUR za humanistiko in družboslovje).

Oddaja prijave: preko spletnega portala ARRS z digitalnim podpisom do vključno 5. 3. 2018 do 14. ure ali brez digitalnega podpisa v fizični obliki, pri čemer je prijava izpolnjena na spletnem portalu ARRS do 5. 3. 2018 do 14. ure in v papirni obliki prispe v glavno pisarno ARRS do 5. 3. 2018 do 14. ure oz. je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 5. 3. 2018 do 14. ure (upošteva se potni žig).

Vir informacije

2. Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018

Predmet razpisa: sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer: 

Cilji razpisa: Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:

Okvirna vrednost razpisa: 400.000,00 EUR.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis:

Pogoji prijave prijavitelja:

Rok za oddajo prijav: 9. 4. 2018 do 14. ure.

Vir informacije

3. Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko - Program PROTEUS, v letih 2019 in 2020

Predmet razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus v letih 2019 in 2020. Prednost pri izboru bodo imeli predlogi bilateralnih projektov, katerih nosilec projekta ni prejel financiranja v okviru programa PROTEUS v preteklih dveh javnih razpisih (2017 - 2018, 2018 - 2019).

Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

Cilji razpisa: okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise programov EU na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Pogoji za opravljanje predmeta razpisa: vodja bilateralnega projekta lahko oddaj samo eno prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.

Rok za oddajo prijav: 9. 4. 2018 do 15. ure.

Vir informacije