Razpis za financiranje raziskav JPIAMR

Mednarodno znanstveno združenje Joint Programme Initiative for Antimicrobial Resistance - JPIAMR, je pravkar objavilo svoj 6. razpis za financiranje raziskav.

datum: 15.01.2018

kategorija: novice

logo jpiamr

Sredstva za financiranje raziskav znašajo 14,4 mio EUR.

Slovenije zaenkrat v združenje JPIAMR še ni vključena. Člani SRIP-a Zdravje - medicina se lahko v primeru izkazanega interesa za sodelovanje priključijo indirektno in sicer preko katerega izmed svojih partnerjev iz držav članic, ki jih je 26. Na spletni strani jih JPIAMR so le te tudi navedene. Vlogo sekretariata JPIAMR ima švedski Research Council.

Rok za oddajo osnutkov projektnih prijav je 7. marec 2018, 14. junij 2018 pa je rok za oddajo popolnih projektnih prijav.

Za dodatne informacije glede razpisa se lahko obrnete na JPI-AMRCalls@agencerecherche.fr. 

Vir informacije