Sprejeta Strategija poslovne odličnosti 2018 - 2030

"Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za blagostanje ljudi in ohranjanje okolja." (definicija poslovne odličnosti iz Strategije)

datum: 12.01.2018

kategorija: novice

Slika_excellence

Na 163. redni seji Vlade RS je bila včeraj, 11. 1. 2018, sprejeta Strategija poslovne odličnosti 2018 - 2030. Slovenija je s tem poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti, tako za gospodarstvo kot za javni sektor (v najširšem pomenu) in posameznika. Za to, da dosežemo želene rezultate, so predvideni številni raznoliki načini nagovarjanja javnosti in izvajanja aktivnosti, s katerimi bomo krepili zavest o odličnosti.

V svetu so poznani različni pristopi in modeli, vseeno pa je Slovenija s sprejemom te strategije postala vzor mnogim državam in tudi mednarodni odzivi na takšno ureditev so izjemno pozitivni. Pomembnost nadaljnjega razvoja poslovne odličnosti je poudarjena tudi v evropskih smernicah za nadaljnji razvoj evropskega prostora, ki jih vključuje tudi sprejeti dokument. Ob tem je pomembno poznavanje raznolikosti delovanja deležnikov in ohranjanje le-te ter iskanje poti za boljše skupno sodelovanje, ki nas bo vodilo k večji odličnosti in konkurenčnosti.

Odlične organizacije se ne osredotočajo le nase. Vse, kar delajo, delajo tudi za svoje okolje in družbo kot celoto. Vsakodnevno in dolgoročno udejanjajo načela poslovne odličnosti in prispevajo k njihovemu nadaljnjemu razvoju.

Dokument "Strategija poslovne odličnosti 2018 - 2030" in podlaga za njen sprejem "Analiza področja poslovne odličnosti v Sloveniji", ki ju je pripravila delovna skupina širokega nabora deležnikov, sta vam na voljo na spletni strani Urada RS za meroslovje.

Vir informacije