Konec februarja bo potekalo drugo odpiranje prispelih vlog na javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018

Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 22. 2. 2018.

datum: 10.01.2018

kategorija: novice

Slika_update

Namen javnega razpisa: izboljšati konkurečnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,...) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Cilj javnega razpisa: z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju "Povečevanje dodane vrednosti MSP" prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev".

V okviru javnega razpisa bo podprtih okvirno 75 podjetij.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Ciljne skupine/upravičenci so: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

Drugi rok za oddajo vlog je 22. 2. 2018.

Javni razpis je na voljo tukaj.