Najava ERA PerMed JTC 2018

Objavljena je najava skupnega transnacionalnega javnega razpisa ERA PerMed Joint call for proposals 2018.

datum: 08.01.2018

kategorija: novice

Slika_stetoskopi

Predvideni partnerji v razpisu: Avstrija, Kanada, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Luksemburg, Norveška, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Nizozemska, Turčija.

Trajanje projektov: predvidoma 36 mesecev.

Upravičenci: raziskovalne organizacije, kot opredeljene v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), ki izvajajo ne-gospodarsko dejavnost, v skladu z nacionalnim aneksom v okviru javnega razpisa ERA PerMed. Posamezni raziskovalec se lahko prijavi kot vodja projekt v največ eni prijavni vlogi.

Rok za objavo razpisa: predvidoma februar 2018.

Razpisana sredstva: predvidoma 420.000 EUR z možnostjo dodatnega financiranja s strani Evropske komisije (v obliki "top-up" financiranja). Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša najmanj in največ do 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).

Najava razpisa

Vir informacije