Slovenija postala članica Vanguard iniciative

datum: 06.12.2017

kategorija: novice

Screen Shot 2017-12-06 at 11.38.55

Slovenija je 22. novembra 2017 postala polnopravna članica Vanguard Initiative (VI) in je tako s svojima dvema statističnima regijama postala ena izmed 34 članic ter zanimive pobude, ki je sicer nastala že leta 2013 z 21 najbolj inovativnimi regijami v EU. VI je bila najprej neformalna mreža, letos pa se je preoblikovala v formalno združenje po belgijski zakonodaji, tako kot je to že dolgo Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) v Bruslju.

Pred formalno združitvijo je Slovenija imela status opazovalke, kjer smo lahko počeli natanko to, kar pove ime. Slovenijo zastopajo v iniciativi Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. SBRA iz Bruslja spremlja delovanje pobude že od njene ustanovitve; leta 2014 je SBRA dal prve pobude več ministrstvom za včlanitev Slovenije, formalno pisno pobudo pa marca/aprila leta 2015, zato pozdravljamo odločitev 3 ministrstev oz. vlade Republike Slovenije za vključitev. Vsekakor je ta formalna in uradna včlanitev lahko pomembna dodatna spodbuda za vključitev številnih inovativnih organizacij v Sloveniji v evropske verige vrednosti in predvsem strateška razvojno - inovacijska partnerstva. SBRA se redno udeležuje sestankov pobude Vanguard ter lahko s svojim sedežem v Bruslju v veliki meri pomaga pri vključevanju zainteresiranim v pilotne projekte.

Pilotni projekti so s področij:

V okviru teh petih pilotov delujejo demonstracijski projekti, kjer se deležniki iz članskih regij povezujejo, ustvarjajo konkretne poslovne načrte ter pridobivajo finančna sredstva na EU, nacionalni in regionalni ravni za izvedbo konkretnih demonstracijskih projektov. Trenutno sta najbolj aktivni področji bio-ekonomije in 3D tiskanja, ki imata vsak po 7 demo (pod)projektov. Posebej bi poudarili za Slovenijo zanimivo bio-aromatiko ter pretvarjanje odpadnih plinov v koristne materiale na področju bio-ekonomije ter hibridno tiskanje, tiskanje manjših in večjih avtomobilskih delov, tekstila, orodjarskih instrumentov in celo tiskanje na področju zdravja v okviru področja 3D tiskanja.

Piše: dr. Draško Veselinovič, predsednik uprave