Razpis Fast Track to Innovation

Razpisi so odprti od 7. novembra 2017, prvi rok za oddajo vlog pa je 21. februar 2018.

datum: 24.11.2017

kategorija: novice

Slika_Idea - Plan - Action

The Fast Track to Innovation je osrednji del EIC pilota, ki cilja na radikalno nove, prebojne produkte, storitve, procese ali poslovne modele, ki omogočajo vstop na nove trge. Hkrati pospešuje vstop na trg prebojnim inovacijam skozi financiranje v okviru odprte in dostopne sheme, ki podpira ideje konzorcijev inovatorjev vseh tipov in velikosti iz celotne Evrope.

Cilj razpisa: podpreti projekte, ki razvijajo inovacije od demonstracijske stopnje do vstopa na trg. Inovacija, ki jo prijavitelj oz. konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa - tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju.

S programom želi EU doseči skrajšanje časa prodora ideje na trg, povečanje sodelovanja industrije, malih in srednjih podjetij, akademskih in raziskovalnih institucij ter spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacije, promoviranje raziskav in inovacij s poudarkom razvoja tehnologij v inovativne izdelke, procese in storitve. Nepovratna sredstva so torej namenjena zrelim idejam - novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, ki vstopajo v zadnje razvojne korake ter so tik pred prodorom na trg.

Rok za oddajo vlog: 21. 2. 2018, 31. 5. 2018, 23. 10. 2018, 21. 2. 2019, 23. 5. 2019, 22. 10. 2019, 19. 2. 2020, 9. 6. 2020, 27. 10. 2020.

Trajanje projekta: do 36 mesecev.

Vstop inovacije na trg: najkasneje 3 leta po začetku projekta.

Višina subvencije: do 3 mio EUR oz. do 70 % upravičenih stroškov

Konzorcij:

Podrobnejše informacije

Vir informacije