Pri SID banki je oblikovan Sklad skladov

Podpisan sporazum o oblikovanju Sklada skladov za porabo evropskih kohezijskih sredstev v vrednosti 253 milijonov evrov.

datum: 27.11.2017

kategorija: novice

Slika_denar

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenska investicijska družba sta 24. 11. 2017 podpisala sporazum o oblikovanju Sklada skladov za porabo evropskih kohezijskih sredstev v vrednosti 253 milijonov evrov, ki so Sloveniji na razpolago do leta 2023. Sredstva sklada bodo namenjena financiranju trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskim vlaganjem ter tekočemu poslovanju podjetij na področjih razvoja, raziskav, inovacij malih in srednjih podjetij za energetsko učinkovitost in urbani razvoj. 

Gre za nepovratna sredstva, ki se bodo dodeljevala v obliki kreditov in garancij. Prednost t.i. "revolving" sklada pa je, da se prepreči razvoj poslovnega modela odvisnosti od nepovratnih sredstev in se ta model nadomesti z modelom izgradnje konkurenčnih prednosti.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani MGRT.