Razpis za pripravo prihodnjih vodilnih pobud

Evropska komisija je objavila razpis za pripravo prihodnjih vodilnih pobud s področja prihodnjih in nastajajočih tehnologij.

datum: 14.11.2017

kategorija: novice

Slika_kompas

Evropska komisija je objavila razpis za pripravo prihodnjih vodilnih pobud s področja prihodnjih in nastajajočih tehnologij. Vodilne pobude (FET Flagship) so velike raziskovalne pobude z ambiciozno vizijo, ki zahtevajo multidisciplinarno sodelovanje tako akademske kot industrijske sfere. V desetih letih naj bi znanstvena odkritja pripeljale do uporabe. Glede na dvostopenjsko prijavo pripravljalnih aktivnosti je prvi zaključni rok 20. februarja 2018, drugi zaključni rok za povabljene prijavitelje pa 18. september 2018.

V dosedanji razpravi so se oblikovala tri področja z več pod-področij za potencialne vodilne pobude:

1. IKT in povezana družba:

2. Zdravje in znanosti o življenju:

3. Energija, okolje in klimatske spremembe:

Na koncu te pripravljalne faze bo Evropska komisija izbrala največ dve raziskovalni pobudi, ki bosta začeli z aktivnostmi leta 2020.

Vir informacije