Javni poziv za članstvo v Svetu RS za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi sklepa Vlade RS, ki se med drugim nanaša na izvajanje »Strategije dolgožive družbe« objavlja Javni poziv samoupravnim lokalnim skupnostim, strokovnim institucijam in nevladnim organizacijam za posredovanje predlogov za člane Sveta Republike Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo.

datum: 18.10.2017

kategorija: novice

Slika_starejši

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javno poziva združenja samoupravnih lokalnih skupnosti, strokovnih institucij in nevladnih organizacij, da posredujejo predloge za člane Sveta Republike Slovenije medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo. Svet bo ustanovljen kot posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za spremljanje in uresničevanje Strategije dolgožive družbe.

Član sveta je lahko oseba s strokovnimi referencami in izkušnjami na področju demografije, medgeneracijskega sodelovanja, socialne zaščite ter socialnih politik oziroma drugih področij, ki so vključena v Strategijo dolgožive družbe.

Predlog samoupravnih lokalnih skupnosti, strokovnih institucij in nevladnih organizacij mora vsebovati:

Predloge je treba poslati na naslov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, oziroma na naslov gp.mddsz@gov.si, s pripisom "Svet Republike Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo", najpozneje do 27. oktobra 2017.

Člane sveta bo na predlog ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, imenovala Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let, in sicer predvidoma 3 kandidate predstavnike samoupravnih lokalnih skupnosti, 3 kandidate predstavnike strokovnih institucij in 5 kandidatov predstavnikov nevladnih organizacij.

Predlagatelji in predlagani kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primernu ne imenovanja. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Za informacije o javnem pozivu lahko pokličete na telefon 01 369 77 86 ali 01 369 78 63.

Vir informacije