Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji

Vzpostavitev sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe je eden izmed pomembnih razvojnih izzivov Slovenije.

datum: 16.10.2017

kategorija: novice

Slika_skrb za starejše

Neenaka dostopnost in obravnava prebivalcev, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, neenotno zagotavljanje njihovih pravic, neustrezne kapacitete in kakovost storitev, so le nekatere izmed težav, s katerimi se soočajo oskrbovanci, njihovi svojci ter izvajalci storitev. Vlada Republike Slovenije se je zato lotila oblikovanja nove celostne ureditve dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Potrebujemo rešitve, ki bodo zagotavljale kakovostno, dostopno in uporabnikom prijazno storitev ter zagotavljale trajnost njenega delovanja. Načrtovanje trajnostnih rešitev na področju javnih storitev hkrati sodi v okvir Strategije razvoja Slovenije 2030.

Za dosego zastavljenega cilja, je potrebno izvajalcem in deležnikom zagotoviti neprekinjen pretok relevantnih informacij za zagotavljanje kakovostne storitve oskrbe na domu. Da bi lahko oblikovali sistemski pristop pri načrtovanju storitev dolgotrajne oskrbe, ki bodo uporabnikom enostavno dostopne, pregledne, razumljive in prijazne v praksi, jih moramo načrtovati na način, da v središče postavimo oskrbovanca. To lahko storimo z oblikovalskim mišljenjem, ki v inovacijski proces vnaša kreativnost in strukturo.

Ministrstvo za zdravje in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zato organizirata kreativno delavnico Policy Jam, ki bo potekala 17. in 18. oktobra v kreativnem centru Donar, na Kamniški ulici 41, v Ljubljani. Vabimo vas, da se nam pridružite v dialogu in skupnem iskanju idej ter rešitev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji.

Prijavite se lahko tukaj.