Pilotni projekti Evropskega inovacijskega sveta (EIC)

Nov finančni instrument Evropske komisije v podporo hitri rasti podjetij in t.i. “scaling up” fazam rasti.

datum: 16.10.2017

kategorija: novice

Slika_tipke

Relativno malo evropskih podjetij uspe pri rasti na globalnih trgih in pri hitrem ustvarjanju novih, na znanju in inovacijah temelječih, delovnih mest, od katerih je odvisna prihodnost Evrope. Zato je Evropski inovacijski svet, ki bo predvidoma prevzel upravljanje novega raziskovalno - inovacijskega programa po Horizonu 2020 v okviru novih razpisov Horizona 2020 vzpostavil nov Pilotni projekt za financiranje hitro rastočih podjetij - EIC pilot. Aktivnosti bodo povezane z aktivnostmi v okviru Eurostar 2 programa, Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije (EIT), Startup Europe, InvestHorizon, EU program za vesolje (Copernicus, Galileo) in Evropski strukturni in investicijski skladi, vključno s pečatom odličnosti in temetskimi platformami na področju pametne specializacije.

Evropska komisija je obenem objavila tudi osnutke delovnih programov, ki so podlaga  za razpise v okviru tretjega poziva Horizon 2020. Objavljamo dva osnutka delovnih programov:

  1. Inovacije v malih in srednjih podjetjih
  2. Nanotehnologije, Napredni materiali, Biotehnologije in napredna proizvonja in procesiranje