Industrija 4.0 - smo pripravljeni na družbo 5.0?

Kaj nam prinaša četrta industrijska revolucija?

datum: 29.09.2017

kategorija: novice

Slika_industry 4.0

Kar so pomenili parna energija, elektrifikacija ali digitalne tehnologije in informatizacija v preteklih industirjskih revolucijah, predstavljajo sistemi kot so pametni roboti, samovozeča vozila, pametne tovarne, 3D tisk, umetna inteligenca in kibernetska varnost  v novi industriji 4.0.

Slika_Industrijske revolucijeVir: Aberdeen Esentials

Gre za projekt nemške vlade, ki prerašča v vseevropsko iniciativo, kako povečati produktivnost, varnost, stabilnost sistemov in hkrati zagotoviti delovna mesta za  prihodnost ob velikih izgubah obstoječih delovnih mest. Vprašanja kako slediti hitrostim te revolucije 4.0., ki v nasprotju s prejšnjimi prinaša eksponencialno hitre spremembe so mnogotera kot na primer kaj bo z delavovnimi mesti, ki jih nadomeščajo tehnologije, kako obvladovati vse bolj pametne naprave in hkrati zagotoviti varnost ljudem, kako zagotoviti zadosten obseg shranjevanja podatkov in omogočiti varen dostop. Prihajajo velike spremembe v inovacijah na področju biotehnologij, robotike z vključevanjem senzorike in umetne intelligence, mikrorobotike in nanomedicine, genetskega inženiringa,  nova spoznanja na področju kvantne fizike ter vrsta drugih inovacij, ki radikalno spreminjajo način življenja in kakovost bivanja ter zagotavljajo dolgoživost.

Hkrati pa se soočamo s situacijo, ko tehnologije (še) ne dohitevajo človeškega kritičnega mišljenja, čustvene intelligence, storitvene naravnanosti in vseh sposobnosti človeškega presojanja, odločanja in zaznavanja. Ti so neobhodni na mnogih področjih kot npr. v medicini, kjer so empatija ali pa zaupanje pacientov v zdravnika sestavni deli procesov zdravljenja. Interakcija ljudi z roboti, zagotavljanje varnosti in pospešitev integracije novih tehnologij v pametne tovarne ter pospešen prenos inovacij v industrijo skozi razpoložjive vire financiranj Evropske komisije in držav teh industrij so bile tudi  ključne teme konference na Madžarskem konec septembra 2017, ki je potekala okviru madžarskega predsedovanja Višegrajski skupini, posvečeni sodelovanju srednje evropskih držav v industriji 4.0., ki smo se ga udeležili tudi predstavniki SIS EGIZ.

Kot eden od načinov pospeševanja industrijske revolucije je tudi novi program SMART, ki je bil zasnovan v okviru programa EUREKA. Naprednejšim industrijskim sektorjem v Evropi omogoča pospešen prenos naprednih tehnologij iz raziskovalne sfere v industrijsko proizvodnjo preko hitrejšega uvajanja naprednih proizvodnih procesov, digitalizacije, virtualnih okolij in učinkovitejših poslovnih delov ter načrtovanjem tovarn prihodnosti in uvajanjem ciklične proizvodnje.