Posvet Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

SRIP MATPRO organizira posvet 19. 10. 2017.

datum: 22.09.2017

kategorija: novice

Slika_GH Bernardin

V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO, je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov, z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva.

Posvet z naslovom "Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige" bo potekal v četrtek, 19. oktobra 2017, od 13.30 do 17.00 v GH Bernadin v Portorožu.

Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška razvojno-inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bo letošnji posvet posvetil izzivom, ki nas vse čakajo v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnjanja s človeškimi viri.

Posvet je brezplačen, prijave pa sprejemajo preko e-prijave.

Vljudno vabljeni!

Vabilo

MATRPRO_Slika 1MATRPRO_Slika 2MATRPRO_Slika 4MATRPRO_Slika 5MATRPRO_Slika 6MATRPRO_Slika 7MATRPRO_Slika 8MATRPRO_Slika 9MATRPRO_Slika 3