Objavljeni rezultati JR "Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij"

MIZŠ je 21. 9. 2017 objavil rezultate javnega razpisa "Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij".

datum: 22.09.2017

kategorija: novice

Slika_IJS

Na javni razpis, objavljen 16. 6. 2017, je pravočasno prispela ena vloga. Prispela vloga Instituta Jožef Stefan je bila s strani komisije za izvedbo postopka javnega razpisa pozitivno ocenjena. Vrednost sofinanciranja znaša največ do 5.939.070,00 EUR.

Namen razpisa je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc.

Pisarne za prenos tehnologij (TTO) bodo kot del podpornega okolja nudile kvalitetno, učinkovito in strokovno podporo raziskovalcem in podjetjem v Sloveniji.

Ministrstvo želi z ukrepom spodbuditi strokovnost, učinkovitost, specializacijo in povezovanje slovenskih TTO, kar bo pripomoglo k dosegu glavnega cilja, to je izboljšanje rezultatov trženja z javnimi raziskavami pridobljenega znanja JRO z učinkom na celotno Slovenijo.

Institutu Jožef Stefan iskreno čestitamo!

Rezultati