Poziv za oblikovanje baze recenzentov

SPIRIT je objavil poziv za oblikovanje baze strokovnjakov z različnih področij za namen recenzij tehnološko razvojnih projektov.

datum: 17.07.2017

kategorija: novice

Slika 1 - laptop, blok, pisalo

Cilj poziva: vzpostavitev baze recenzentov, iz katere bo SPIRIT lahko vabil strokovnjake k ocenjevanju vlog, ki prispejo na javne razpise/pozive/povabila, pripravi strokovnih mnenj in morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov.

SPIRIT bo glede na potrebo po strokovnem znanju izmed v bazo vpisanih strokovnjakov izbral recenzente za izvedbo določene naloge. Recenzenti, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo posameznih aktivnosti s SPIRIT podpisali pogodbo za izvedbo naloge. Pogoji in vrednost pogodbe se bodo oblikovali glede na obseg in vrsto naloge. Recenzent ima pravico zavrniti izvedbo naloge, pri čemer zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje s SPIRIT.

Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bodo pregledane in obravnavane s strani komisije. Po pregledu prijav bo komisija recenzente, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstila v bazo recenzentov tehnološko razvojnih projektov. Prijavitelji bodo o uvrstitvi v bazo ocenjevalcev obveščeni po elektronski pošti.

Prijavitelji oddajo prijavo z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani: htto://recenzenti.spiritslovenia.si/. Poziv je odprt do njegovega preklica na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija. Odpiranje prijav se bo izvajalo periodično, prve tri mesece predvidoma vsak teden v mesecu in ne bo javno. Naslednja odpiranja se bodo izvajala po potrebi.

Vir informacije in razpisna dokumentacija