Objavljen JR za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

MGRT je v petek, 30. 6. 2017, objavil razpis za "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2".

datum: 03.07.2017

kategorija: novice

Slika_tipke

Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4) zaradi pospeševanja inovacij, skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, povečanje naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Do sofinanciranja so upravičeni tisti projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani "Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4" potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev, z izjemo področja trajnostnega turizma. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do 74.200.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje je 26. 9. 2017, drugo 11. 5. 2018 in tretje 24. 9. 2019.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

V okviru SRIP-a Zdravje - medicina organiziramo dve delavnici v povezavi z razpisom in sicer:

Prijave sprejemamo na e-mail katja.potocnik@sis-egiz.eu.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) vabi na informativna dneva za razpis in sicer:

Prijave

Logo_Sklad za regionalni razvojLogo MGRT

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj."