Podelitev Preglovih nagrad

Dobitnika Preglove nagrade za izjemne dosežke sta prof. dr. Stanislav Gobec in izr. prof. dr. Gregor Mali.

datum: 19.06.2017

kategorija: novice

KI_Preglovi nagrajenci 2017

Na Kemijskem inštitutu so podelili Preglovi nagradi za izjemne dosežke v letu 2017. Nagrada, ki je poimenovana po kemiku in Nobelovemu nagrajencu slovenskega rodu, Frideriku Preglu (1869 – 1930), predstavlja priznanje za  vrhunske dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved, ki so primerljive in na nivoju svetovnih aktualnih dosežkov. Podelitev te nagrade je tudi osrednji znanstveni dogodek Kemijskega inštituta.

Komisija, ki so jo sestavljali prof. dr. Janez Plavec (Kemijski inštitut, predsednik), prof. dr. Janez Mavri (Kemijski Inštitut), prof. dr. Ingrid Milošev (Inštitut Jožef Štefan), prof. dr. Maja Ravnikar (Nacionalni inštitut za biologijo) ter prof. dr. Matjaž Valant (Univerza v Novi Gorici ), je letos odločila, da bosta tako prestižno priznanje dobila dva znanstvenika.

Dr. Stanislav Gobec, redni profesor na Univerzi v Ljubljani, sodi med najprodornejše raziskovalce na področju farmacevtske kemije v Sloveniji. Njegovo raziskovalno delo posega tudi na področje sintezne kemije. V zadnjih letih je največ pozornosti posvetil strukturno podprtemu razvoju nizkomolekularnih zaviralcev terapevtsko zanimivih encimov. Preboj je dosegel na področju kovalentih zaviralcev kimotripsinu podobne podenote imunoproteasoma beta5i. Ukvarjal se je tudi z razvojem zaviralcev bakterijskih encimov kot potencialnih protibakterijskih učinkovin. Izsledki njegovih raziskav so bili v zadnjih petih letih objavljeni v 78 znanstvenih člankih v visoko kvalitetnih revijah. Njegova patentirana odkritja in podeljeni mednarodni patenti so pripomogli k uspehom domače farmacevtske industrije. Omeniti velja, da je dr. Gobec za razvoj sinteze skupaj z raziskovalci iz farmacevtske družbe Lek prejel Zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije. Svoje bogate izkušnje prenaša na magistrante in doktorante Fakultete za farmacijo. Njegov pomemben dosežek je vodenje in sodelovanje na evropskih projektih.

Dr. Gregor Mali, zaposlen na Kemijskem inštitutu, sodi med najprodornejše slovenske raziskovalce na področju študija zgradbe materialov in procesov v njih z atomsko ločljivostjo. V slovenski prostor je vpeljal metode visoke ločljivosti za spektroskopijo z jedrsko magnetno resonanco (NMR) v trdnem. Sloves odličnega, mednarodno uveljavljenega raziskovalca je dosegel predvsem na področju razvoja in uporabe NMR metod za raziskave kovinsko-organskih poroznih materialov za shranjevanje toplote in baterijskih materialov, ki temeljijo na žveplu in lahkih kovinah. Svoje študije in raziskovalno delo je oplemenitil tudi z računskimi metodami, s katerimi je moč napovedati parametre, merljive z magnetno resonanco. Računske metode povezuje z metodami magnetne resonance v tako-imenovano NMR kristalografijo, ki predstavlja nov celostni pristop k določanju zgradbe materialov. Izsledki raziskav dr. Gregorja Malija so bili v zadnjih petih letih objavljeni v 33 znanstvenih člankih v visoko kvalitetnih revijah. O odličnosti in aktualnosti njegovega znanstveno-raziskovalnega dela priča tudi 14 vabil za predavanja na domačih in mednarodnih konferencah.

Obema nagrajencema iskreno čestitamo!

Vir informacije

Avtor fotografije: Jernej Stare