Industrijski forum IRT

5. in 6. junija bo v Portorožu potekal 9. industrijski forum IRT.

datum: 29.05.2017

kategorija: novice

logo industrijski forum

Programski odbor foruma vodita pri oblikovanju programa dva jasna cilja. Prvi je oblikovati program iz industrije in za industrijo, ki bo seznanil strokovno javnost z novostmi, inovacijami, rezultati raziskav in razvoja, sodobnimi tehnologijami in njihovo uporabo ter resničnim stanjem in izkušnjami z vseh osrednjih tem foruma. Drugi cilj pa je s programom podpreti forum kot mesto za učinkovito izmenjavo mnenj in izkušenj ter navezovanje strokovnih poslovnih stikov.

Osrednje dogajanje foruma so predstavitve strokovnih prispevkov in razprave, ki jih dopolnjujejo okrogla miza, strokovna razstava in veliko druženj med odmori, kosili ter večerjo.

Prvi dan je namenjen plenarnim predstavitvam vabljenih strokovnih prispevkov, ki jih bodo pripravili ugledni strokovnjaki iz industrije. Prispevki bodo uravnoteženo predstavili stanje v industriji na vseh tematskih področjih foruma in izpostavili njihove glavne izzive. Ponudili bodo dobro podlago za razprave, ki jih bo tematsko zaokrožila okrogla miza. Na njej bodo ugledni gosti iz industrije povabljeni, da povedo svoja mnenja in sodelujejo v razpravi z udeleženci foruma, ki bo poskušala oblikovati zaključke s predlogi za naprej.

Drugi dan bodo predstavitve strokovnih prispevkov v več vzporednih sekcijah. Prispevki bodo združeni v sklope glelde na glavne tematike foruma tako, da bodo udeleženci foruma lahko spremljali predstavitve in sodelovali v razpravah o temah, ki jih strokovno najbolj zanimajo.

Vir informacije