Slovenski prejemnik ERC projekta za uveljavljene raziskovalce, prof.dr. Dragan Mihailović, je pridobil še ERC projekt za presojo koncepta

Cilj ERC projekta za presojo koncepta z naslovom Ultrahitri gostotno valovni spomin za kvantno računalništvo (»Ultrafast charge density wave memory for quantum computing«) raziskati potencialno uporabo novo odkritega pojava v kvantnih elektronskih materialih za pomnilniško tehnologijo, ki bi omogočala izjemno visoke hitrosti in nizko porabo energije.

datum: 19.05.2017

kategorija: novice

logo ijs

Temeljne raziskave lahko vodijo tudi do priložnosti za komercialno ali socialno aplikacijo. Zato Evropski raziskovalni svet (ERC) redno objavlja razpise za ERC projekte za presojo konceptov (ERC Proof of Concept grant), ki so bili odkriti med izvajanjem ERC projektov in bi lahko vodili k takšni nenačrtovani aplikaciji. Ob uspešni prijavi presoje koncepta ERC podeli dopolnilna sredstva dobitnikom ERC projektov (ERC Starting/Consolidator/Advanced Grants), da preverijo inovacijski potencial ideje, ki so jo razvili v okviru potekajočega ERC projekta. Tako je v primeru uspešno predstavljene ideje za presojo koncepta možno pridobiti sredstva za dopolnilni 18-mesečni projekt.

To možnost je izkoristil tudi prof. dr. Dragan Mihailović in kot prejemnik ERC Advanced Granta na razpisu 2012 na področju fizike trdne snovi, uspel tudi s prijavo projekta za presojo koncepta, kar je prvi tovrstni projekt v Sloveniji. Na ta razpis za presojo koncepta se je prijavilo 124 vodij ERC projektov in le 51 jih je uspelo s svojo prijavo prepričati evalvacijski panel, 6 prijav pa so uvrstili še na rezervni seznam.

Po navedbah slovenskega dobitnika je cilj ERC projekta za presojo koncepta z  naslovom Ultrahitri gostotno valovni spomin za kvantno računalništvo (»Ultrafast charge density wave memory for quantum computing«) raziskati potencialno uporabo novo odkritega pojava v kvantnih elektronskih materialih za pomnilniško tehnologijo, ki bi omogočala izjemno visoke hitrosti in nizko porabo energije. 

 

Pridobljena sredstva bodo omogočila ugotavljanje izvedljivosti pomnilniških naprav v okviru ultrahitrega nizkotemperaturnega kvantnega računalništva, definiranje pomembnih nerešenih tehničnih vprašanj za izvajanje ter oceno časovnega okvira za širšo komercialno uporabo. Pomembnost tematike je potrebno gledati v luči dejstva, da že desetletje ni več vidnega hitrega napredka v hitrosti računalniških procesorjev na osnovi silicijeve tehnologije (konec t.i. Moorovega zakona), izredno hitrega povečanja porabe energije v sektorju informacijske tehnologije ter zahtevah po vedno večjih računalniških zmogljivostih. Projekt se bo izvajal na Institutu »Jožef Stefan« in Centru odličnosti Nanocenter. Kratka predstavitev projekta je na voljo na povezavi ERC

Projekt je pomemben tudi kot korak v smeri hitrejšega razvoja superprevodnega računalništva. V okviru najavljene vodilne pobude EU na področju kvantne tehnologije (»FET Flagship on Quantum Technology«) pa predstavlja pomembno tehnološko prednost v konkurenci z ameriškim, japonskim in kitajskim razvojem superračunalnikov. V podporo znanstveni odličnosti, ki jo dosegajo slovenski raziskovalci na tem področju, in za njihovo lažje vključevanje v prihajajočo evropsko vodilno pobudo na področju kvantne tehnologije je Ministrstvo tudi finančno podprlo sodelovanje v evropskem mrežnem ERA-NET projektu s področja kvantnih tehnologij, ki omogoča boljšo pripravo na prihajajočo vodilno pobudo.

 

Vir informacije