Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«

SPIRIT je objavil Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«.

datum: 19.05.2017

kategorija: novice

spirit slovenija logo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017, pri čemer mora mednarodni sejem biti vpisan v bazi www.expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Cilj razpisa je podpreti do 113 podjetij, 77 iz vzhodne Slovenije in 36 iz zahodne. S podporo dejavnosti na specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov mikro, malih in srednjih podjetij od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike "Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP" v okviru prednostne naložbe "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo".

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago  za izvedbo predmetnega razpisa je 1.000.000,00 EUR. 

Obdobje upravičenih stroškov: od oddaje vloge do 31. 12. 2017. Operacije, ki bi se fizično zaključile pred 1. 6. 2017 oz. pred oddajo vloge, niso upravičene do sofinanciranja.

Rok za oddajo vlog je 13. 6. 2017.

Razpisna dokumentacija