Poziv za posredovanje interesov in ovir pri trgovanju in poslovanju z Mehiko

Evropska komisija poziva vse zainteresirane, da posredujejo svoje interese za boljši dostop na Mehiški trg oziroma potrebe po odpravi obstoječih ovir, ki obstajajo pri poslovanju s tem trgom, bodisi na področju blaga ali storitev.

datum: 15.05.2017

kategorija: novice

Mehika zastava

V zvezi s pogajanji za modernizacijo prostotrgovinskega sporazuma med EU in Mehiko, ki so trenutno v teku, je MGRT s strani Evropske komisije prejel poziv za posredovanje ofenzivnih in defenzivnih interesov pri poslovanju z Mehiko. 

Namen sporazuma je olajšati poslovanje podjetjem iz EU in Mehike pri vzajemnem poslovanju. Konkretne potrebe gospodarstva bodo zato vključene v pogajalske dokumente in v okviru pogajanj se bo poskušalo najti rešitve za odpravo obstoječih ovir. Cilj je zaključiti pogajanja že konec letošnjega leta.

Kakšne informacije lahko posredujete: 

1. interese, ki jih imate na tem trgu (npr. želja po nižjih carinah za konkretni proizvod, želja po vključitvi v določena javna naročila, ki trenutno niso odprta za podjetja iz EU, želja po prilagoditvi tehnične zakonodaje, ki bi občutneje znižala stroške pri poslovanju z Mehiko),

2. omejitve, ki ovirajo vaše poslovanje v Mehiki, za katere bi želeli, da se odpravijo: 

3. kakršnekoli ovire na meji (npr. preveč dolgotrajni postopki),

4. ovire s katerimi se srečujete na samem trgu Mehike (zahteve po dodatnih preverjanjih in certificiranjih, povezane z dolgotrajnimi postopki ali nesorazmernimi stroški),

5. ostalo, kar vpliva na vaše poslovanje z Mehiko.

Informacije naj bodo čim bolj konkretne in naj vključujejo poleg opisa vašega interesa še: 


Prosimo, da informacije posredujete do petka, 19.5.2017 na e-naslov: gp.mgrt@gov.si z zadevo »Mehika«. 
Za dodatne informacije so vam na voljo.

Vir informacije