Še vedno na voljo sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij

MGRT je objavil novico, da je za 2. odpiranje vlog v okviru Javnega razpisa "Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1" na voljo še 350.000,00 EUR sredstev. Rok za prijavo na 2. rok je 15. 5. 2017.

datum: 28.04.2017

kategorija: novice

Slika 1 - laptop, blok, pisalo

V okviru JR, ki ga je javna agencija SPIRIT Slovenija objavila 9. 12. 2016, bo sofinancirana izdelava vsaj 30 študij izvedljivosti za inovativne projekte malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so po predložitvi predloga za prvo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020 s strani Evropske komisije prejeli certifikat odličnosti, tako imenovani "Seal of Excellence", vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev niso prišli v izbor za sofinanciranje. Poleg navedenega se morajo projekti uvrščati tudi v eno od prednostnih področij uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (izključeno je področje trajnostnega turizma).

JR bo prispeval k spodbujanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg ter krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega uveljavljanja na obstoječih, kot tudi novih evropskih in globalnih trgih. Slovenskim malin in srednje velikim podjetjem bo omogočil pripravo bolj kakovostnih prijav na drugo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020, obenem pa tudi lažji dostop do drugih virov financiranja.

JR je sofinaciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, MGRT ter SPIRIT Slovenija.

Več informacij najdete na spletni strani MGRT in SPIRIT Slovenija.