Objavljeni novi razpisi

Objavljeni so novi razpisi za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0, izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017" in za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017.

datum: 03.10.2016

kategorija: novice

Slika 1 - laptop, blok, pisalo

1. Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0, ki predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Upravičenci so lahko raziskovalne organizacije in gospodarski subjekti, ki bodo s skupnimi raziskovalnimi projekti vzpostavile novo sodelovanje in prenos znajna preko zaposlitve raziskovalcev na začetku kariere. Višina sredstev, ki je na voljo, znaša 10.000.000,00 EUR, maksimalna višina, ki je na razpolago za posamezno operacijo pa 146.520,00 EUR. Upravičenost stroškov bo od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020. Rok za oddajo vlog je 7. 12. 2016 do 12. ure.

2. Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017", katerega cilj je mladim do vključno 29 let omogočiti dostop do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. Skupna višina sredstev znša 3.328.560,00 EUR. Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2016 do 10. ure.

3. Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 "Procesni vavčer 2016/2017" (PVAV“16/17), katerega namen je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, ulčinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management...). Ciljna skupina so mala in srednje velika podjetja. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo razpisa, znaša do največ 3.000.000,00 EUR. Roki za oddajo vlog so: 10. 11. 2016, 8. 12. 2016, 11. 1. 2017 in 15. 2. 2017.

 

 

.