SIS – Vez med raziskovalnim in industrijskim okoljem

Celovita analiza stanja, tako na univerzi kot v podjetjih in državi kot celoti, pravi Pejovnik, je pokazala, da sta velikost slovenske ekonomije in izrazita razdrobljenost eden največjih izzivov za uspešen prenos znanja in realizacijo dobrih idej.

datum: 29.08.2016

kategorija: novice

Stane Pejovnik

Zato je ideja o Slovenskem stičišču inovacij primarno zasnovana na povezovanju: povezovanju raziskovalnih in razvojnih skupin različnih ustanov in podjetij v skupino, ki dosega kritično maso in lahko organizira in izvede projekt. Obseg različnih virov financiranja pa bi zagotavljal izvedbo projekta in njegovo preživetje v občutljivih fazah nastajanja.

Kot je znano, v Sloveniji zadnja leta delež raziskovalnih sredstev pada, velik problem pa je tudi razbitost, parcialnost naših raziskovalno razvojnih zmogljivosti, kar nas ovira pri doseganju mednarodne odličnosti. Zato je nujnost ustvariti pogoje za učinkovito spodbujanje kreativnosti, inovacij in podjetništva. In Slovensko inovacijsko stičišče kot povezovalec akademskega in poslovnega sveta bo zagovornik vseh inovacijskih dejavnikov in si bo prizadevalo modernizirati in dodelati naš podporni sistem  ter povezovati sorodne inovacijske time s centri odličnosti v širši regiji ter po svetu.

Več najdete v intervjuju, ki ga je za Trombo dal prof. dr. Pejovnik.