Objavljeni novi razpisi

V petek, 8. 7. 2016, so bili objavljeni trije novi razpisi.

datum: 11.07.2016

kategorija: novice

Slika 3 - tipke

V petek, 8. 7. 2016, je bil na spletni strani Ministrstva za izpbraževanje, znanost in šport objavljen nov razpis in sicer:

- JR za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, rok prijave 2. 9. 2016 do 13. ure,

 

na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: 

- JR za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017, rok prijave 5. 8. 2016,

 

na spletni strani Šole za ravnatelje:

- JR za izbor sodelujočih vzgojno - izobraževalnih zavodov v programu "Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij", rok prijave 5. 9. 2016.

 

V kolikor izkazujete interes za prijavo na katerega od razpisov, se lahko kadarkoli obrnete na pisarno SIS EGIZ, ki vam bo pomagala pri oblikovanju prijave.