FIT4AGE – začetek konca demence tipa Alzheimerjeva bolezen

Konec meseca januarja 2016 je MIZŠ objavil razpis RRI v verigah in mrežah vrednosti, na podlagi kateri je Stičišče oblikovalo programsko prijavo, v okviru katere sodeluje 24 partnerjev. Skupna vrednost programa je 8 milijonov.

datum: 15.04.2016

kategorija: novice

Slika_tableta 1

Staranje prebivalstva nosi s seboj "epidemijo" demence (Slovenija: 17% odraslega prebivalstva), s kompleksnimi posledicami na področju zdravstva (medicine, kakor tudi starostne nege), gospodarstva, javnih financ in posledic za družbeno kohezijo. V tem hipu še imamo odgovorov na vprašanje neposrednih vzrokov in funkcionalni naravi demence ter nimamo učinkovih zdravil, prepogosto pa bolezen identificiramo prepozno.

Odvisno od tega ali bomo sposobni odkriti začetek bolezni, ko še ni jasnih kliničnih znakov ali ne, bomo v Evropski uniji porabili za demence 50 milijard evrov letno, ali celo 200 - 300 milijard evrov (dva letna proračuna EU), oz. 1,2 trilijona evrov letno v svetovnem merilu.

Program FIT4AGE si je iz poskusa reševanja te težave zastavil tri realne in ambiciozne cilje:

Konzorcij tvori 24 partnerjev iz vseh področij, ki lahko prispevajo k iskanju rešitev in so sposobne razviti devet proizvodov, storitev, tehnologij, ki bodo po koncu programa razvijane do ravni TRL 9. Tako oblikovanje programa vodi v uresničevanje treh strateških ciljev:

Več informacije lahko najdete tukaj.