Pobuda za ustanovitev Mreže za inovativna učna okolja

datum: 08.06.2016

kategorija: novice

Slika_knjige in jabolko

Konec leta 2015 je Stičišče organiziralo dve srečanji na temo inovativnih učnih okolij. Odziv je bil odličen:  54 prisotnih, ki jih je pozdravila ministrica MIZŠ, prof. dr. Maja  Makovec Brenčič.  Podprla je pobudo, da se ustanovi tematska mreža, ki bo povezovala vse zainteresirane za krepitev in kakovostni razvoj inovativnih učnih okolij, s poudarkom na kompetencah, ki jih zahtevajo sodobne tehnologije, upravljanje in delovni procesi.

Udeleženci so prepoznali potrebo po taki mreži, katere delovanje v okviru strategije pametne specializacije, bo prispevalo k razvoju didaktičnih kompetenc učiteljev – še zlasti na post-sekundarni ravni – ter močnejšemu uveljavljanju vrednot inoviranja in podjetništva vzdolž celotne izobraževalne verige.

Razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za to področje se pričakuje pred poletjem, prijave projektov bodo oddane v jeseni, sredstva za realizacijo projektov pa bodo na voljo od januarja 2017 dalje.

Dne 4. marca 2016 se je sestala širša delovna skupina Mreže in sprejela izhodišča za programske aktivnosti.