kontakt

 Slovensko inovacijsko stičišče

 Evropsko gospodarsko interesno združenje
 Večna pot 113
 1000 Ljubljana

 Davčna številka: 56124767
 Število članov: 32

SIS EGIZ-49SIS EGIZ-16SIS EGIZ-56

                                                                                                                                                               Foto: Jernej Kranjc


 Direktorica: dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA

 Prokurist: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

 Predsednica Sveta: Jelka Žekar

 Poslovna sekretarka: Tjaša Lazič

 Telefon: 01 4798 008
 E-naslov: info@sis-egiz.eu
 Splet: www.sis-egiz.eu