Mreže

Stičišče je zaenkrat oblikovalo dve mreži z namenom tesnejše povezanosti zainteresiranih organizacij, podjetij, za nadaljnje oblikovanje idej in projektov.

a) MREŽA ZA KAKOVOSTNO STARANJE

Mreža deluje kot neformalno združenje odprto za vse akterje na področju Zdravja - medicine. Člani mreže skupaj oblikujejo programe in projekte, razvijajo in prenašajo vrhunske tehnologije in inovativne družbene modele v praktično uporabo doma in v tujini, vzajemno obveščajo o svojih dejavnostih na dotičnem področju, se interdisciplinarno povezujejo z domačimi in tujimi partnerji, hkrati pa se obveščajo med seboj o dogajanju in novostih na področju kakovostnega staranja doma in v svetu. Vse aktivnosti koordinira SIS EGIZ.

Člani mreže:

 

b) MREŽA ZA INOVATIVNA UČNA OKOLJA

V neformalni obliki deluje tudi Mreža za inovativna učna okolja. V dosedanjih pripravljalnih aktivnostih je sodelovalo  40 predstavnikov visokošolskih ustanov, strokovnih združenj in centrov za usposabljanje kadrov iz podjetij, ki želijo vstopiti v omenjeno mrežo.

Predmetni razpis MIZŠ je planiran za jesen in do takrat bodo zainteresirani člani Mreže pripravili prijavo več projektov, ki jih želijo izvajati v obdobju 2017 - 2022.

Pristopi k Mreži so trenutno v teku: