Razpisa za sofinanciranje projektov v okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja za leto 2019

Rok za oddajo prijav je 10. september 2019.

datum: 21.05.2019

kategorija: novice

Slika_medicinski računalnik

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea) je v okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014-2020) objavila dva javna razpisa za sofinanciranje projektov za leto 2019:

Upravičeni prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo zakonito ustanovljene organizacije, javni organi, organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanove, univerze in visokošolske ustanove, iz držav upravičenk v okviru programa. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo.

Trajanje projektov: do 36 mesecev.

Rok za prijavo: 10. september 2019.

Razpisna dokumentacija