JR za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020 - 2021

Rok za prijavo 28. junij 2019.

datum: 24.04.2019

kategorija: novice

Slika_nemčija

Predmet JR: sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci v obdobju od 1.1. 2020 do 31. 12. 2021 na vseh znanstvenih področjih.

Upravičeni prijavitelji: na JR se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

Razpisna dokumentacija