JR za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021

Rok za prijave: 14. junij 2019.

datum: 24.04.2019

kategorija: novice

Slika_hrvaska

Predmet JR: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Izbrani bilateralni projekti se pričnejo izvajati s 1. januarjem 2020 in trajajo dve leti.

Upravičeni prijavitelji: na JR se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

Rok za prijave: 14. junij 2019.

Razpisna dokumentacija